Home | Rhestrwch eich eiddo gyda Dioni

Gosod eich bwthyn gwylia’…

BETH RYDYM YN EI WNEUD…

Ni yw’r cwmni gosod eiddo gwyliau annibynnol mwyaf yng Ngogledd Cymru.

Yn Dioni, mae gennym angerdd am y bobl, diwylliant, iaith, cefn gwlad a’r arfordir. Mae gennym wybodaeth a dealltwriaeth leol wych o sut i werthu a marchnata pob ardal ac eiddo penodol.

Rydym ohyd yn chwilio am ymdeimlad o ddilysrwydd mewn bwthyn gwyliau newydd. Chwilio am ‘le’ go iawn ~ rhywle sydd â threftadaeth a diwylliant nodedig. Mae’r ymdeimlad o gael profiad unigryw trwy gysylltu â thirweddau, bwyd a phobl rhanbarth yn rhan gynyddol bwysig o’r gwyliau.

Archebion o ansawdd

Gwesteion yn dod yn ôl dro ar ôl tro

Gwasanaeth personol

Mae gennym gyfoeth o awgrymiadau ar sut i greu cartref gwyliau dymunol, felly ffoniwch ni i siarad am eich eiddo…

GWEITHIO GYDA’N GILYDD…

Mae Dioni yn helpu perchnogion eiddo i reoli a marchnata eu cartrefi ar gyfer gosodiadau gwyliau. P’un a yw’n eiddo cyfnod neu gyfoes, o un ystafell wely i ystadau gwledig, dim ond eiddo unigryw sy’n cyflenwi Cymru fodern, ffasiynol a ddewiswn ar gyfer ein gwesteion gwyliau.

Mae ein tîm Dioni yn gyfeillgar, yn bersonol ac yn broffesiynol … ac yn barod i weithio gyda chi i gyflawni’r gorau o’ch bwthyn gwyliau.

Mae pawb sy’n gweithio i Dioni yn byw yn lleol ac wrth eu bodd â’r cilcyn yma o ddaear. Ein gwybodaeth leol, cynhesrwydd ac angerdd gwirioneddol dros Gymru yw’r hyn sy’n ein gosod ar wahân i asiantaethau eraill.


Cwestiynau Cyffredin…Beth Nesaf?

Yn syml, ffoniwch Dioni neu llenwch y ffurflen isod i wneud apwyntiad i ni ddod i gwrdd â chi a siarad am eich cartref gwyliau.

Os yw eich eiddo yn barod i gael ei farchnata, byddwn yn trefnu ffotograffiaeth ac yn ei restru ar ein gwefan.

Os yw eich eiddo yn y cyfnod adnewyddu, yna gallwn weithio gyda chi a’ch helpu i wneud y penderfyniadau masnachol gorau i gael eich cartref yn barod i’w osod fel eiddo gwyliau.

FFURFLEN YMCHWILIAD

Rhowch eich manylion ar y ffurflen isod a mi wnawn ni cysylltu â chi cyn gynted â phosibl... 

This site uses cookies.
ConfigureHide Options
 
Read our privacy policy

This site uses cookies for marketing, personalisation, and analysis purposes. You can opt out of this at any time or view our full privacy policy for more information.