Home | Rhestrwch eich eiddo gyda Dioni

Gosod eich bwthyn gwylia’…

BETH RYDYM YN EI WNEUD…

Ni yw’r cwmni gosod eiddo gwyliau annibynnol mwyaf yng Ngogledd Cymru.

Yn Dioni, mae gennym angerdd am y bobl, diwylliant, iaith, cefn gwlad a’r arfordir. Mae gennym wybodaeth a dealltwriaeth leol wych o sut i werthu a marchnata pob ardal ac eiddo penodol.

Rydym ohyd yn chwilio am ymdeimlad o ddilysrwydd mewn bwthyn gwyliau newydd. Chwilio am ‘le’ go iawn ~ rhywle sydd â threftadaeth a diwylliant nodedig. Mae’r ymdeimlad o gael profiad unigryw trwy gysylltu â thirweddau, bwyd a phobl rhanbarth yn rhan gynyddol bwysig o’r gwyliau.

Archebion o ansawdd

Gwesteion yn dod yn ôl dro ar ôl tro

Gwasanaeth personol

Mae gennym gyfoeth o awgrymiadau ar sut i greu cartref gwyliau dymunol, felly ffoniwch ni i siarad am eich eiddo…

GWEITHIO GYDA’N GILYDD…

Mae Dioni yn helpu perchnogion eiddo i reoli a marchnata eu cartrefi ar gyfer gosodiadau gwyliau. P’un a yw’n eiddo cyfnod neu gyfoes, o un ystafell wely i ystadau gwledig, dim ond eiddo unigryw sy’n cyflenwi Cymru fodern, ffasiynol a ddewiswn ar gyfer ein gwesteion gwyliau.

Mae ein tîm Dioni yn gyfeillgar, yn bersonol ac yn broffesiynol … ac yn barod i weithio gyda chi i gyflawni’r gorau o’ch bwthyn gwyliau.

Mae pawb sy’n gweithio i Dioni yn byw yn lleol ac wrth eu bodd â’r cilcyn yma o ddaear. Ein gwybodaeth leol, cynhesrwydd ac angerdd gwirioneddol dros Gymru yw’r hyn sy’n ein gosod ar wahân i asiantaethau eraill.


Cwestiynau Cyffredin…Beth Nesaf?

Yn syml, ffoniwch Dioni neu llenwch y ffurflen isod i wneud apwyntiad i ni ddod i gwrdd â chi a siarad am eich cartref gwyliau.

Os yw eich eiddo yn barod i gael ei farchnata, byddwn yn trefnu ffotograffiaeth ac yn ei restru ar ein gwefan.

Os yw eich eiddo yn y cyfnod adnewyddu, yna gallwn weithio gyda chi a’ch helpu i wneud y penderfyniadau masnachol gorau i gael eich cartref yn barod i’w osod fel eiddo gwyliau.

FFURFLEN YMCHWILIAD

Rhowch eich manylion ar y ffurflen isod a mi wnawn ni cysylltu â chi cyn gynted â phosibl... 

This website uses cookies
This site uses cookies to enhance your browsing experience. We use necessary cookies to make sure that our website works. We’d also like to set analytics cookies that help us make improvements by measuring how you use the site. By clicking “Allow All”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyse site usage, and assist in our marketing efforts.
These cookies are required for basic functionalities such as accessing secure areas of the website, remembering previous actions and facilitating the proper display of the website. Necessary cookies are often exempt from requiring user consent as they do not collect personal data and are crucial for the website to perform its core functions.
A “preferences” cookie is used to remember user preferences and settings on a website. These cookies enhance the user experience by allowing the website to remember choices such as language preferences, font size, layout customization, and other similar settings. Preference cookies are not strictly necessary for the basic functioning of the website but contribute to a more personalised and convenient browsing experience for users.
A “statistics” cookie typically refers to cookies that are used to collect anonymous data about how visitors interact with a website. These cookies help website owners understand how users navigate their site, which pages are most frequently visited, how long users spend on each page, and similar metrics. The data collected by statistics cookies is aggregated and anonymized, meaning it does not contain personally identifiable information (PII).
Marketing cookies are used to track user behaviour across websites, allowing advertisers to deliver targeted advertisements based on the user’s interests and preferences. These cookies collect data such as browsing history and interactions with ads to create user profiles. While essential for effective online advertising, obtaining user consent is crucial to comply with privacy regulations.